Kdo smo

 

KDO SMO

Društvo Streha za vse smo humanitarna neprofitna organizacija študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo ter Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Z znanjem, ki ga pridobivamo tekom študija ter izkušnjami naših starejših kolegov in mentorjev, želimo pripomoči k izboljšanju življenja prebivalcev v manj razvitih delih sveta. Osredotočamo se na načrtovanje in gradnjo družbenih stavb – šol, vrtcev in zdravstvenih ustanov in tako poskušamo prispevati k doseganju ciljev Deklaracije tisočletja OZN iz l. 2005.

 

NAŠE DELOVANJE

Društvo "Streha za vse" je mlada organizacija, a ideja in začetki segajo v študijsko leto 2009/2010. Tedaj je skupina študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani v revnem barakarskem predmestju Johannesburga v Južnoafriški republiki sodelovala v izgradnji šolskih stavb v Ithuba Community College-u in za ta namen ustanovila društvo "Šola za prihodnost". Ker so želje in ideje o delovanju v manj razvitih delih sveta ostale, društvo ponovno obujamo s projektom "Amasiko – učni center za otroke, ki živijo na ulicah" v mestu Kabale ter "Hišami za zdravnike klinike Bwama" ob jezeru Bunyonyi v Ugandi.

 

NAČRTUJ, ZGRADI

Predhodni in sedanji projekti potekajo po načelu "načrtuj, zgradi", ki se v arhitekturnem študiju vse bolj uveljavlja, še posebej v okviru družbeno angažiranih projektov. Načelo je za nas študente pomembno, saj se v realnem prostoru in času spopademo s problemi ljudi v bivanjski stiski, sodelujemo z njimi, ter skozi praktično delo spoznavamo materiale, konstrukcije in načine gradnje. Pomembni so tudi miselni premiki: zavedanje, da z znanjem in voljo lahko rešimo mnogo problemov in da arhitekturna dejanja, četudi majhna, vplivajo na izboljšanje bivanja ljudi.

 

GRADIMO SKUPAJ

Gradnjo stavb razumemo kot priložnost za povezovanje različnih znanj, izkušenj in ljudi – priložnost za učenje, sodelovanje ter izmenjavo idej med študenti in lokalnimi skupnostmi. Bistvenega pomena za to so razumevanje naravnih danosti, lokalne arhitekture, materialov in načinov gradnje, družbenih in gospodarskih razmer ter hkrati iskanje novih rešitev. Rešitve, ki se razvijejo na tej podlagi, se lažje prenesejo v lokalno gradnjo, omogočijo izboljšanje bivanjskih razmer ljudi in pozitivno vplivajo na gospodarstvo.

Gradnjo stavb razumemo tudi kot priložnost za gradnjo skupnosti. Gradnja je namreč kolektivno dejanje, v katerem je pomembno sodelovanje vseh – študentov, mentorjev, lokalnih delavcev, bodočih uporabnikov stavb in ostalih prebivalcev. Cilj gradnje ni le "streha nad glavo", temveč prostor, v katerem kakovostno biva, deluje in se razvija skupnost ljudi.

 

CILJI DRUŠTVA

  • prepoznavanje perečih družbeno – ekonomskih problemov v obravnavanih območjih, ki jih lahko rešujemo z arhitekturnimi dejanji: gradnjo šolskih stavb, vrtcev, zdravstvenih stavb, športnih objektov in drugih prostorov za skupnost,
  • gradnja stavb, ki se odziva na lokalno okolje, vključuje lokalne materiale, obrtna znanja, tehnike gradnje, lokalno gospodarstvo in hkrati išče napredne rešitve,
  • gradnja stavb na način, ki bo spodbudil prenos znanja in rešitev v lokalno gradnjo,
  • izmenjava znanja, deljenje izkušenj z lokalnimi skupnostmi,
  • sodelovanje z lokalnim prebivalstvom.