Ithuba

 

ithuba:  priložnost (zulujsko)

Skupini študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo sta v letih 2009 in 2010 sodelovali pri izgradnji šolskega kompleksa "Ithuba Community College" v revnem predmestju Johanesburga v Južnoafriški republiki. "Ithuba Community College" je šola, ki jo obiskujejo otroci iz bližnjih barakarskih naselij, s podobnim učnim programom kot državne šole ter s poudarkom na učenju obrtnih znanj in ročnih spretnosti.

 

Stavbe v "Ithubi" so zgradile skupine študentov in mentorjev raznih evropskih arhitekturnih fakultet v sodelovanju z lokalnimi delavci in učenci šole. Izgradnjo je vodila avstrijska fundacija SARCH.

Vodilno načelo gradnje v "Ithubi" je bilo "gradimo skupaj, učimo se skupaj". Smoter in uspeh "Ithube" sta bila namreč odvisna od dobrega sodelovanja študijskih skupin z lokalno skupnostjo in medsebojne izmenjave znanja.

 

Skupini sta leta 2009 načrtovali in zgradili učilnico in knjižnico ter leto kasneje še večnamensko dvorano. Obe stavbi sta bili zgrajeni od temeljev do strehe v osmih tednih v sodelovaju študentov, mentorjev in lokalnih delavcev.

Izgradnja stavb v Ithubi Community College-u je bila v globalnem pogledu majhen prispevek k doseganju ciljev Deklaracije tisočletja OZN, a velikega pomena za prihodnost otrok iz bližnjega barakarskega naselja.

Izgradnjo obeh stavb so finančno omogočili fundacija SARCH, Zunanje ministrstvo RS - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, Univerza v Ljubljani, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska organizacija fakultete za arhitekturo ter številna slovenska podjetja in posamezniki. Študenti so za bivanje in potne stroške prejeli štipendije Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

2009 / 2010 – Učilnica in knjižnica

 

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Društvo študentov arhitekture Šola za prihodnost
SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Dunaj, Avstrija

Mentorji

prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, doc. mag. Anja Planišček, asist. Josip Konstantinovič

Konzultanta

prof. dr. Sašo Medved
prof. Lars Bylund

Študenti: Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaz Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen , Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič, Louis Barcon

Sodelujoči študenti FA

Louis Barçon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaz Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič

Čas projekta

Načrtovanje: 2009-10, Fakulteta za arhitekturo UL, Ljubljana, Slovenija

Gradnja: september-oktober 2010, Johannesburg, Južnoafriška republika

Velikost stavbe

267 m2

Stroški gradnje

32.000 EUR

Opis

Ithuba Skills College je šola s poudarkom na učenju obrti, ki jo je avstrijska fundacija SARCH osnovala v barakarskem naselju Magagula Heights Township v predmestju Johannesburga. Šola je brezplačna in namenjena otrokom iz okoliških naselij. Vse stavbe v Ithubi – učilnice, delavnice, dvorano in hiše za učitelje – so med leti 2004-11 zgradili študenti raznih evropskih arhitekturnih šol. Ekipa ljubljanske Fakultete za arhitekturo je leta 2010 zasnovala in zgradila učilnico in knjižnico. Načrtovanje je potekalo na fakulteti v Ljubljani v zimskem semestru in gradnja v osmih jesenskih tednih v Johannesburgu. Gradnja se je odvijala v sodelovanju z lokalnimi delavci in učenci Ithube, s ciljem izmenjave znanja in prenosa idej v okoliško arhitekuro. Načini gradnje in materiali so zato lokalni, poceni in dostopni domačinom: konstrukcija stavbe je jeklena, stene so po zgledu tradicionalne afriške gradnje iz butane mešanice gline in slame, streha je iz lahke pločevine. Eden od motivov zasnove je bila klimatska odzivnost, saj so južnoafriške zime mrzle in poletja vroča. Butane stene iz gline in slame imajo dobre akumulativne lastnosti, k pasivnemu ogrevanju pozimi in hlajenju poleti pa prispevajo dvojna okna in zračni prostor pod lebdečo streho. Prostori se tako ob mrzlih zimskih jutrih hitro segrejejo in poleti hitro ohladijo, kar omogoča prijetno učenje in branje.

Sofinancerji in drugi podporniki projekta

SARCH (Social Sustainable Architecture), Avstrija
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč - Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Univerza v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
ŠOFA, Fakulteta za arhitekturo
ŠOU
Javni štipendijski razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije
Sponzorji in donatorji

2010 / 2011 – Večnamenska dvorana

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Društvo študentov arhitekture Šola za prihodnost
SARCH Foundation (Social Sustainable Architecture), Dunaj, Avstrija

Mentorji

prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Anja Planišček, asis. Josip Konstantinovič, asis. Gašper Medvešek,

Konzultant

prof. Lars Bylund

Sodelujoči študenti FA

Uroš Babnik, Tadej Bolta, Gašper Fabijan, Aleš Gabrijelčič, Jošt Hren, Jure Kolenc, Jernej Kovač Mynt, Lucija Lautar, Katja Lončar, Maša Ogrin, Janja Orel, Primož Pavšič, Ana Pezdirc, Maša Pirc, Peter Plantan, Miha Prosen, Eva Senekovič

Čas projekta

Načrtovanje: februar-avgust 2011, Fakulteta za arhitekturo UL, Ljubljana, Slovenija
Gradnja: september-oktober 2011, Johannesburg, Južnoafriška republika

Velikost stavbe

347 m2

Stroški gradnje

37.400 EUR

Opis

Avstrijska fundacija SARCH je poleg Ithube Skills College-a ustanovila še osnovno šolo, kjer je skupina študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo leta 2011 zgradila večnamensko dvorano. Projekt je potekal na podlagi izkušenj gradnje knjižnice in učilnice leta 2010, a skromnejši proračun in dvig cen vsled globalne recesije sta narekovala še bolj premišljeno porabo materialov in boljšo energetsko zasnovo stavbe. Konstrukcija je jeklena in lahkotnejša, varjena iz "L" profilov in armaturnih palic, stene so butane iz mešanice slame in gline, streha je iz pločevine. Tudi tokrat je bila pomembna tema klimatska odzivnost: severna fasada je z namenom pasivnega ogrevanja dvorane pozimi in haljenja poleti sestavljena iz dveh slojev prosojne valovite plastike, med katerima se segreva zrak. Šest "zračnikov" vzdolž južne fasade pripomore k boljšemu kroženju zraka.

Stavba sporoča, da lahko dobro arhitekturo ustvarimo tudi z enostavnimi rešitvami in poceni materiali. To odpira možnost prenosa in uporabe idej v lokalno okolje in izboljšanje bivanja lokalne skupnosti.

Sofinancerji in drugi podporniki projekta

SARCH (Social Sustainable Architecture), Avstrija
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč - Ministrstvo za zunanje zadeve RS Univerza v Ljubljani
ŠOFA, Fakulteta za arhitekturo
ŠOU
Javni štipendijski razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije
Sponzorji in donatorji

Medijski odzivi

 
Ne gre za humanitarnost, ampak vzajemno korist (Delo, 8. avgust 2010)
Kako ustrezno pomagati gradbeništvu (Delo, 17. april 2010)
Študenti arhitekture zgradili šolo v Južnoafriški republiki https://www.dnevnik.si/1042410422/lokalno/ljubljana/1042410422
Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo v Afriki postavili večnamensko dvorano https://www.dnevnik.si/1042496548/lokalno/1042496548
 
Sodelovanje na razstavah: 
Think Global, Build Social! Architectures for a Better World
Az W, Architekturzentrum Wien, Avstrija
 
RIBA President’s Medals 2012
Royal Institute of British Architects, London, Velika Britanija
Uvrstitev v ožji izbor 19 projektov za nagrado, ki jo RIBA podeljuje najboljšim študentskim projektom
Razstava na Royal Institute of British Architects
Oktober 2012
 
Afrika - šola za prihodnost
RP Investicije, razvoj nepremičninskih projektov, Šenčur pri Kranju
December 2012
 
[priložnost] ITHUBA [opportunity]
Galerija Dessa, Ljubljana
November 2014