Ithuba

 

ithuba:  priložnost (zulujsko)

Skupini študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo sta v letih 2009 in 2010 sodelovali pri izgradnji šolskega kompleksa "Ithuba Community College" v revnem predmestju Johanesburga v Južnoafriški republiki. "Ithuba Community College" je šola, ki jo obiskujejo otroci iz bližnjih barakarskih naselij, s podobnim učnim programom kot državne šole ter s poudarkom na učenju obrtnih znanj in ročnih spretnosti.

 

Stavbe v "Ithubi" so zgradile skupine študentov in mentorjev raznih evropskih arhitekturnih fakultet v sodelovanju z lokalnimi delavci in učenci šole. Izgradnjo je vodila avstrijska fundacija SARCH.

Vodilno načelo gradnje v "Ithubi" je bilo "gradimo skupaj, učimo se skupaj". Smoter in uspeh "Ithube" sta bila namreč odvisna od dobrega sodelovanja študijskih skupin z lokalno skupnostjo in medsebojne izmenjave znanja.

 

Skupini sta leta 2009 načrtovali in zgradili učilnico in knjižnico ter leto kasneje še večnamensko dvorano. Obe stavbi sta bili zgrajeni od temeljev do strehe v osmih tednih v sodelovaju študentov, mentorjev in lokalnih delavcev.

Izgradnja stavb v Ithubi Community College-u je bila v globalnem pogledu majhen prispevek k doseganju ciljev Deklaracije tisočletja OZN, a velikega pomena za prihodnost otrok iz bližnjega barakarskega naselja.

Izgradnjo obeh stavb so finančno omogočili fundacija SARCH, Zunanje ministrstvo RS - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, Univerza v Ljubljani, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska organizacija fakultete za arhitekturo ter številna slovenska podjetja in posamezniki. Študenti so za bivanje in potne stroške prejeli štipendije Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

2009 / 2010 – Učilnica in knjižnica

 

Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag Tadej Glažar, asis. Josip Konstantinovič, doc. mag. Anja Planišček

Konzultanta za energetsko zasnovo: prof. Lars Bylund, prof. dr. Sašo Medved

Študenti: Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaz Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hiršman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaz Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen , Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič, Louis Barcon

 

Neto površina stavbe: 114m2

Bruto površina: 270m2

Izdelava projekta: študijsko leto 2009/2010

Gradnja stavbe: september-oktober 2010

Cena:

34.042,00 EUR gradnja

2.600,00 EUR stroški dela (plače lokalnih delavcev)

 

Stavba je bila zgrajena od temeljev do strehe v osmih tednih, od septembra do oktobra 2010. Zato je njena zasnova preprosta, materiali pa so lokalni in poceni. Stavba naj bi namreč sporočala, da tudi s poceni materiali lahko gradimo dobro arhitekturo.

Stavbo sestavljata dva ločena volumna, ki ju prekriva lebdeča streha: v enem je učilnica s knjižnico, v drugem so stranišča. Med njima je pokrit prostor za učenje in delo na prostem. Eden pomembnejših vidikov zasnove je bila energetska učinovitost, saj so južnoafriške zime dokaj mrzle in poletja vroča. Konstrukcija stavbe je jeklena, zidovi pa so butani iz gline in slame, saj imata oba materiala skupaj dobre akumulativne lastnosti. K pasivnemu ogrevanju pozimi in hlajenju poleti prispevajo tudi dvojna okna, sestavljena iz standardnih jeklenih okvirov, ki so bila zasnovana posebej s tem namenom.

2010 / 2011 – Večnamenska dvorana

 

Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, asis. Josip Konstantinovič, asis. Gašper Medvešek, doc. mag. Anja Planišček

Konzultant za energetsko zasnovo: prof. Lars Bylund

Študenti: Uroš Babnik, Tadej Bolta, Gašper Fabijan, Aleš Gabrijelčič, Jošt Hren, Jure Kolenc, Jernej Kovač Mynt, Lucija Lautar, Katja Lončar, Maša Ogrin, Janja Orel, Primož Pavšič, Ana Pezdirc, Maša Pirc, Peter Plantan, Eva Senekovič, Katja Martinčič

Arhitekt: Miha Prosen

 

Neto površina stavbe: 140m2

Bruto površina: 330m2

Izdelava projekta: študijsko leto 2010/2011

Gradnja stavbe: september-oktober 2011

Cena:

32.000,00 EUR gradnja

3.600,00 EUR stroški dela (plače lokalnih delavcev)

 

Dvorana v osnovnošolskem delu "Ithube Community College-a" je namenjena izvajanju učnih predmetov drama in ples ter proslavam, srečanjem in drugim dogodkom, ki so izjemno pomembni za ohranjanje pestre južnoafriške kulture. Oblikovana je kot velik, odprt, prilagodljiv prostor brez sten, ki ima v ozadju priročno skladišče. Ob dvorani je še manjši kubus s stranišči. Oba prekriva lebdeča streha, ki sloni na lahkem jeklenem paličju in deluje hkrati kot dežnik in senčnik. Streha se na prečnih straneh podaljšuje v nadstreška, ki prekrivata vhodni in izhodni predprostor dvorane.

Eden od ciljev zasnove dvorane je bila optimalna povezava energetske zasnove stavbe s konstrukcijo in materiali. Pri gradnji knjižnice in učilnice so bili z namenom pasivnega ogrevanja in hlajenja zasnovana dvojna okna s širokimi jeklenimi okviri, v katerih se segreva zrak. Podoben princip segrevanja in hlajenja je bil razvit tudi pri dvorani, široki jekleni okviri oken pa so bili uporabljeni tudi kot del vertikalnih podpor strešnih nosilcev.

Del sten dvorane je "butan" iz gline in slame, saj se je "butanje" že prejšnje leto izkazalo kot enostaven, poceni in energetsko ugoden način gradnje. Gradnja iz ilovice in slame je na afriškem kontinentu sicer tradicionalna, a v Južnoafriški republiki se ohranja le še v ruralnih predelih. V "Ithubi" se je uveljavila z željo, da ga domačini prenesejo v gradnjo lastnih hiš v "townshipu".

Medijski odzivi

 
Ne gre za humanitarnost, ampak vzajemno korist (Delo, 8. avgust 2010)
Kako ustrezno pomagati gradbeništvu (Delo, 17. april 2010)
Študenti arhitekture zgradili šolo v Južnoafriški republiki https://www.dnevnik.si/1042410422/lokalno/ljubljana/1042410422
Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo v Afriki postavili večnamensko dvorano https://www.dnevnik.si/1042496548/lokalno/1042496548
 
Sodelovanje na razstavah: 
Think Global, Build Social! Architectures for a Better World
Az W, Architekturzentrum Wien, Avstrija
 
RIBA President’s Medals 2012
Royal Institute of British Architects, London, Velika Britanija
Uvrstitev v ožji izbor 19 projektov za nagrado, ki jo RIBA podeljuje najboljšim študentskim projektom
Razstava na Royal Institute of British Architects
Oktober 2012
 
Afrika - šola za prihodnost
RP Investicije, razvoj nepremičninskih projektov, Šenčur pri Kranju
December 2012
 
[priložnost] ITHUBA [opportunity]
Galerija Dessa, Ljubljana
November 2014