AMASIKO – Prehodni dom za otroke z ulic

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Študentsko humanitarno društvo Streha za vse, Slovenija
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija
Alongside Africa Foundation, Združeno kraljestvo / Uganda

Mentorji

izr. prof. Anja Planišček, prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. dr. Tomaž Slak, asis. Gašper Medvešek, teh. sodelavci Klara Bohinc, Katja Martinčič, Primož Pavšič

Konzultant

Angelo Žigon u.d.i.g.

Študenti FA in FGG

Anže Briški, Luka Derlink, Nastja Fingušt, Tina Hostinger, Eva Ivačič, Laura Klenovšek, Mojca Lebeničnik, Alessandro de Ioannon, Ženja Maher, Mojca Mlinar, Lona Polona Pušnik, Rok Primažič, Gaber Robežnik, Giulia Sgro, Vesna Skubic, Nace Šinkovec, Matic Škarabot, Andrej Štornik, Janja Šušnjar, Jure Ule, Aleš Žmavc, Anja Lipovšek, Arne Žigon

Čas projekta

Načrtovanje: februar-avgust 2017, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Gradnja: julij-avgust 2017, Kabale, Uganda

Velikost stavb

277 m2 stavba za bivanje
60 mkuhinja

Stroški gradnje

24.500 EUR (brez instalacij)

"Amasiko" je tretja stavba, ki so jo študenti in mentorji ljubljanske Fakultete za arhitekturo zgradili v podsaharski Afriki, v enem od revnejših predelov Ugande. Potekal je v partnerstvu z britansko humanitarno organizacijo Alongside Africa, sama gradnja pa v tesnem sodelovanju z lokalnimi delavci.

Projekt se osredotoča na problematiko otrok, ki vsled slabih družinskih razmer ali revščine živijo na ulicah. Prehodni dom "Amasiko" nudi varno bivališče, hrano ter učenje osnovnih in obrtnih znanj tridesetim otrokom za obdobje od pol do enega leta. Zaposleni nato mlajšim otrokom poiščejo ustrezno šolo in starejšim pomagajo pri iskanju zaposlitve.

Arhitekturna zasnova "Amasika" se odziva na značilnosti terasastega zemljišča in podnebja – podolgovata stavba za bivanje stoji na zgornji terasi in kuhinja na spodnji. Močno sonce v sušni dobi in padavine v deževni so narekovali sosledje pokritih zunanjih prostorov za učenje in igro, ki ščitijo otroke pred soncem in dežjem.

Stavbi sta zgrajeni iz zidakov iz prsti, sušenih na zraku. Prednost prstenih zidakov je finančna in ekološka: izdelava iz lokalne prsti je poceni, poteka na mestu gradnje in ne zahteva porabe lesa, s katerim sicer žgejo glinene opeke. Produkcija prstenih zidakov bo v prihodnosti tudi postala vir dohodka prehodnega doma "Amasiko" in mu omogočila finančno vzdržnost.

Sofinancerji in drugi podporniki projekta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
ŠOFA
Javni štipendijski razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije
Sponzorji in donatorji